top of page

Những giải thích và thông tin được cung cấp trên trang này chỉ là những giải thích và thông tin chung và cấp cao về cách viết tài liệu Điều khoản & Điều kiện. Bạn không nên dựa vào bài viết này như lời khuyên pháp lý hoặc khuyến nghị về những gì bạn thực sự nên làm, bởi vì chúng tôi không thể biết trước những điều khoản cụ thể mà bạn muốn thiết lập giữa doanh nghiệp của mình với khách hàng và khách truy cập là gì. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý để giúp bạn hiểu và hỗ trợ bạn trong việc tạo Điều khoản & Điều kiện. 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN - CƠ BẢN

Như đã nói, Điều khoản và Điều kiện (“T&C”) là một tập hợp các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý do bạn xác định với tư cách là chủ sở hữu của trang web này. T&C đặt ra các ranh giới pháp lý chi phối các hoạt động của khách truy cập trang web hoặc khách hàng của bạn khi họ truy cập hoặc tương tác với trang web này. T&C nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ pháp lý giữa khách truy cập trang web và bạn với tư cách là chủ sở hữu trang web. 


T&C phải được xác định theo nhu cầu và tính chất cụ thể của từng trang web. Ví dụ: một trang web cung cấp sản phẩm cho khách hàng trong giao dịch thương mại điện tử yêu cầu T&C khác với T&C của một trang web chỉ cung cấp thông tin (như blog, trang đích, v.v.).     


T&C cung cấp cho bạn với tư cách là chủ sở hữu trang web khả năng tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị phơi nhiễm pháp lý, nhưng điều này có thể khác nhau giữa các khu vực pháp lý, vì vậy hãy đảm bảo nhận được tư vấn pháp lý tại địa phương nếu bạn đang cố gắng bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ bị phơi nhiễm pháp lý.

NỘI DUNG CẦN BAO GỒM TRONG TÀI LIỆU T&C

Nói chung, T&C thường giải quyết các loại vấn đề sau: Ai được phép sử dụng trang web; các phương thức thanh toán có thể có; tuyên bố rằng chủ sở hữu trang web có thể thay đổi sản phẩm của mình trong tương lai; các loại bảo đảm mà chủ sở hữu trang web cung cấp cho khách hàng của mình; tham chiếu đến các vấn đề về sở hữu trí tuệ hoặc bản quyền, nếu có liên quan; quyền của chủ sở hữu trang web trong việc đình chỉ hoặc hủy tài khoản của thành viên; và nhiều hơn thế nữa. 

 

Để tìm hiểu thêm về điều này, hãy xem bài viết của chúng tôi “Tạo Chính sách Điều khoản và Điều kiện”.

Điều khoản & Điều kiện

bottom of page